wolongfallendynasty

Soulslike Wo Long: Fallen Dynasty มีความน่าสนใจใน PvP

Soulslike Wo Long กำลังจะมีขึ้น: Fallen Dynasty มีกลไก PvP ช่วยให้ศัตรูบางตัวสามารถเรียกผู้เล่นคนอื่นได้ ประกาศเมื่อเดือนมิถุนายนของปีนี้เท่านั้น Wo Long: Fallen Dynasty เป็นเกมจาก Team Ninja ผู้พัฒนาซีรีส์ Nioh เนื้อเรื่องมืดมิดในตำนานของสามก๊ก โดยเน้นเฉพาะในนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่อง Romance of the Three Kingdoms ในศตวรรษ 14 Wo Long:…